Archive for the ‘MII7008’ Category

15 sept. start

september 14, 2007

Homme algab magistriõppe kursuse ‘e-õppe metoodikad ja tehnoloogiad’ esimene kontaktpäev P-302 ruumis kell 10.00.
Osavõtt registreerunutel vajalik.
Kursuse orienteeruv tegevuskava.

Seekord kursus sügisel

august 9, 2007

Seekord on magistriõppe kursus ‘e-õppe metoodikad ja tehnoloogiad’ Tallinna Ülikoolis sügissemestril.
Kursus toimub septembris ja oktoobris. Kolmel kontaktpäeval tutvustatakse sotsiaalse tarkvara erinevaid rakendusi e-õppes ja magistriõppe üliõpilaste igapäevatöös enesejuhtiva õppimise toetajana.
Kursusel on kaks rõhuasetust: anda esimese aasta magistriõppe üliõpilastele kogemusi enesejuhtiva õppimise planeerimiseks web 2.0 vahendeid kasutades ja tutvustada õpikeskkonna ja õpitegevuste planeerimisel vajalikke tegevusmustrite ja hajutatud õpikeskkondade lubavustepõhise planeerimise tehnoloogiaid.
Kursuse läbinud peaksid oskama luua oma õpirühma jaoks paindlikke õpiruume virtuaalseid veebivahendeid rakendades ning olema loovalt võimelised neid õpiruume õpi- ja õpetamistegevustes kasutama.

Ideevabrik web 2.0 kursuse loomiseks

mai 15, 2007

Sügisel on mul plaanis läbi viia web 2.0 vahendeid tutvustav kursus kutseõpetajatele.
Meie kursuse õppijad on osutunud äärmiselt loovateks ja seetõttu mõtlesin küsida nõu, KUIDAS TEEKSITE TEIE?

Kursuse tellimuses on sellised kitsendused:
– kogu tegevus toimub veebipõhiselt (ilma kontaktpäevadeta)
– keskseks õpikeskkonnaks on web-ct
– õpitegevused peavad olema lihtsad
– õpitegevused võiks olla kutseõpetajatele vajalikud oma kursuste planeerimiseks
– tellija eeldab, et lõpus testitakse õppijaid

Oodatud on kõik ideed ja ka tellimuse kriitika!

agregaatori emakeelne vaste

mai 13, 2007

Muu hulgas arutasime Krakovis, kuidas võiks nimetada agregaatoreid e. uudisvoogude lugejaid. Hea sõna, mille juures Mart Laanpere viimaks pidama jäi oli vookogu.
Miks just vookogu. Esiteks see sisaldab endas agregaatorite lubavust olla ise oma infovoogude kontrollija ja peremees. Teiseks on vookogu sama suupärane kui meile tuntud veekogu sõna. Kolmandaks on veekogu – koht, kuhu kõik ojad sisse ja millest nad välja voolavad – ja vookogu – kohtu kus saab ise infovooge valida, mis sulle kokku jooksevad – analoogid, mis lisab uuele sõnale tähenduslikku jõudu.
Siit aga ka küsimus, kas ka vookogust saab tekitada väljapoole voolavaid infovooge?

Krakovis web2.0 õppimise kogunemisel

mai 10, 2007

8.05-13.05 oleme Terjega Krakowis iCamp projekti kogunemisel. Mida iCamp projekt teeb – üritatakse luua hajutatud õpikeskkondades õpetamise viise. Esimene katse toimus ühesõppe vallas ja just praegu arutame me teist rahvusvahelist eksperimenti, kus tudengid töötavad ühesõppekeskkonnas ja samal ajal toimub enesejuhtiva õppimise toetamine. Selles plaanitakse kasutada wiki keskkonda ja toetada õpilasi kasutades nn. õpikontrakti meetodit.

Kodutöö 1 kommentaarid

mai 4, 2007

Täna lisasin kursuslaste tööde alusel koostatud õpijuhise, kuidas sooritada esimest kodutööd ja milliseid vigu võiks vältida või mida silmas pidada. Eelkõige loodan, et sellest on abi neile, kes pole veel kodutööga alustanud. Samuti peaks sellest olema abi kolmanda kodutöö – hinnangu andmise juures.

Juhise leiate nii kursuse lehelt kui ka viitega siit.

Uus kursuse ajaveebi kujundus

mai 4, 2007

Nagu te märkasite, vahetasin kursuse ajaveebi kujundust. Põhjuseks on see, et eelmise kujunduse üheks puuduseks oli lubavuse puudumine täiendada jooksvalt ajaveebi päevikulehekülge, nii, et ka agregaatoris ilmuksid uued kirjed.

Loodame, et seekordne valik on õnnestunum.

Nii mõneski kursuslase ajaveebis on sama probleem, mille saaks lahendada uue kujunduse valimisega, millel on sobivamad lubavused.

Kursus kaugkoolituse tehnoloogiad

märts 21, 2007

Kursuse eesmärk on õppida haldama ja looma sobivaid tegevusmustreid hajutatud arhitektuuriga web 2.0 õpikeskkondades.

[splashcast OAHP5898BF]

Kui sul on kursuse kohta KÜSIMUSI, siis võid julgelt kirjutada siia (Comments teksti allosas). Samuti on kursusel monitooringu lehekülg, mille kaudu saate jälgida, mis toimub ning saata oma jooksvaid küsimusi. Monitooringu leht täieneb vastavalt teie tegevusele.

Kursusel on kolm infopäeva ning nende vahel toimub iseseisev ja rühmatöö, milles on võimalik abi küsida nii kursuse juhendajailt kui ka rühmakaaslastelt. Kohtume Narva mnt. 25 PM-302.

1. kontaktpäev: 14. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Sissejuhatus kursusesse ja nõuete selgitamine, kursusel kasutatavate planeerimise (google calendar), monitooringu (netvibes, pageflakes, del.icio.us) ja suhtlusmeediumite (blogi) tutvustamine, skype (kontaktajad).
11.00-11.45 (Terje Väljataga) Suletud ja avatud hajutatud e-õppe maastikud, web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara, eõppe 1.0 ja 2.0 võrdlus. Õppimisparadigmad: enesejuhitud õppimine, ühesõpe, sotsiaalsed võrgustikud.
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: ajaveebid (nt. WordPress), agregaatorid (nt. Netvibes, PageFlakes), töölauapõhine tarkvara (nt. Flock), sotsiaalsed viitesüsteemid (nt. del.icio.us), filtreerimissüsteemid (Technorati, WordPress), agregeerimine.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-15.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: õpiobjektide agregaatorid ja nende repositooriumid (nt. SplashCast, Flickr, Slideshare). Ühe õpiobjekti individuaalne loomine.
16.00-16.45 (Terje Väljataga) Suhtlustarkvara (Skype, Meebo).
17.00-17.45 (Kai Pata) Pedagoogilised tegevusmustrid ja lubavustepõhine õpidisain. Individuaalse kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda enesejuhtivaks õppimiseks. Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit enesejuhitud õppimiseks?

Kodutöö 1. Enesejuhitud õppimiseks hajutatud õpimaastiku koostamine ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega – diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 28. aprill. Kodutöö esitatakse blogis või wikis või lisatakse sinna vajalikud viited.

2. kontaktpäev: 28. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Videosild Tartuga (Polycom). Debatt suletud õpihaldussüsteemi või avatud hajutatud eõppe keskkonna poolt ja vastu.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Kai Pata) Suhtlemine ühesõppekeskkonnas. Toetusmudelid. Rollimängud ühesõppekeskkonnas.
15.00-15.45 (Kai Pata) Toetusmustrid: 6-mütsi, Johari aken, ajurünnak, debatt jt. Regulatsioon ja ühesloome hajutatud õpisüsteemis. Ühesõppe võimalused: projekt, uurimus, modelleerimine, simuleerimine, otsuste tegemine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Ühisõppekeskkonnad, mis võimaldavad ühist loometegevust (View, Gliffy, google.docs, Wikispaces).
17.00-17.45 (Kai Pata) Rühmade moodustamine ja rühma kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda loovaks ühesõppeks? Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit loovaks ühesõppeks?

Kodutöö 2. Loovaks ühesõppeks hajutatud õpimaastiku koostamine rühmas ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide narratiivne kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega -diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 12.(19) mai. Kodutöö esitatakse blogis või wikis, vajadusel on seal vaid viited esitluste asukoha juurde.

3. kontaktpäev: 19. mai
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Terje Väljataga) Autoriõigused ja plagiaat. Creative commons litsentsid. Tarkvara plagiaadi avastamiseks.
15.00-15.45 (Terje Väljataga) LeMilli keskkonnas ühise õpiobjekti loomine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Hindamise tegevusmustrid. Rühma hindamine, kaaslase hindamine, õpiobjektipõhine hindamine. Tegevusmustri realiseerimise hindamine.
17.00-17.45 (Kai Pata) Kodutöö tutvustus: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises essees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhtiva ja ühesõppe tegevusmustri rakendumist.

3. Kodutöö: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises lühiessees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhitud õppimise ja loova ühesõppe tegevusmustri rakendumist. Töö valmimise tähtaeg 31. mai. Essee esitatakse blogis või wikis.