Kursus kaugkoolituse tehnoloogiad

by

Kursuse eesmärk on õppida haldama ja looma sobivaid tegevusmustreid hajutatud arhitektuuriga web 2.0 õpikeskkondades.

[splashcast OAHP5898BF]

Kui sul on kursuse kohta KÜSIMUSI, siis võid julgelt kirjutada siia (Comments teksti allosas). Samuti on kursusel monitooringu lehekülg, mille kaudu saate jälgida, mis toimub ning saata oma jooksvaid küsimusi. Monitooringu leht täieneb vastavalt teie tegevusele.

Kursusel on kolm infopäeva ning nende vahel toimub iseseisev ja rühmatöö, milles on võimalik abi küsida nii kursuse juhendajailt kui ka rühmakaaslastelt. Kohtume Narva mnt. 25 PM-302.

1. kontaktpäev: 14. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Sissejuhatus kursusesse ja nõuete selgitamine, kursusel kasutatavate planeerimise (google calendar), monitooringu (netvibes, pageflakes, del.icio.us) ja suhtlusmeediumite (blogi) tutvustamine, skype (kontaktajad).
11.00-11.45 (Terje Väljataga) Suletud ja avatud hajutatud e-õppe maastikud, web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara, eõppe 1.0 ja 2.0 võrdlus. Õppimisparadigmad: enesejuhitud õppimine, ühesõpe, sotsiaalsed võrgustikud.
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: ajaveebid (nt. WordPress), agregaatorid (nt. Netvibes, PageFlakes), töölauapõhine tarkvara (nt. Flock), sotsiaalsed viitesüsteemid (nt. del.icio.us), filtreerimissüsteemid (Technorati, WordPress), agregeerimine.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-15.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: õpiobjektide agregaatorid ja nende repositooriumid (nt. SplashCast, Flickr, Slideshare). Ühe õpiobjekti individuaalne loomine.
16.00-16.45 (Terje Väljataga) Suhtlustarkvara (Skype, Meebo).
17.00-17.45 (Kai Pata) Pedagoogilised tegevusmustrid ja lubavustepõhine õpidisain. Individuaalse kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda enesejuhtivaks õppimiseks. Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit enesejuhitud õppimiseks?

Kodutöö 1. Enesejuhitud õppimiseks hajutatud õpimaastiku koostamine ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega – diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 28. aprill. Kodutöö esitatakse blogis või wikis või lisatakse sinna vajalikud viited.

2. kontaktpäev: 28. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Videosild Tartuga (Polycom). Debatt suletud õpihaldussüsteemi või avatud hajutatud eõppe keskkonna poolt ja vastu.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Kai Pata) Suhtlemine ühesõppekeskkonnas. Toetusmudelid. Rollimängud ühesõppekeskkonnas.
15.00-15.45 (Kai Pata) Toetusmustrid: 6-mütsi, Johari aken, ajurünnak, debatt jt. Regulatsioon ja ühesloome hajutatud õpisüsteemis. Ühesõppe võimalused: projekt, uurimus, modelleerimine, simuleerimine, otsuste tegemine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Ühisõppekeskkonnad, mis võimaldavad ühist loometegevust (View, Gliffy, google.docs, Wikispaces).
17.00-17.45 (Kai Pata) Rühmade moodustamine ja rühma kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda loovaks ühesõppeks? Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit loovaks ühesõppeks?

Kodutöö 2. Loovaks ühesõppeks hajutatud õpimaastiku koostamine rühmas ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide narratiivne kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega -diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 12.(19) mai. Kodutöö esitatakse blogis või wikis, vajadusel on seal vaid viited esitluste asukoha juurde.

3. kontaktpäev: 19. mai
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Terje Väljataga) Autoriõigused ja plagiaat. Creative commons litsentsid. Tarkvara plagiaadi avastamiseks.
15.00-15.45 (Terje Väljataga) LeMilli keskkonnas ühise õpiobjekti loomine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Hindamise tegevusmustrid. Rühma hindamine, kaaslase hindamine, õpiobjektipõhine hindamine. Tegevusmustri realiseerimise hindamine.
17.00-17.45 (Kai Pata) Kodutöö tutvustus: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises essees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhtiva ja ühesõppe tegevusmustri rakendumist.

3. Kodutöö: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises lühiessees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhitud õppimise ja loova ühesõppe tegevusmustri rakendumist. Töö valmimise tähtaeg 31. mai. Essee esitatakse blogis või wikis.

Advertisements

7 kommentaari to “Kursus kaugkoolituse tehnoloogiad”

 1. kaipata Says:

  Kursuse esimene kontaktpäev möödus positiivselt. Kõige rohkem tegi rõõmu, et keegi ei hakanud küsima, et tuleks hoopis treenida, kuidas IVAs või Web-CTs õpetada…kõik vaatasid ikka tuleviku suunas.
  Ja õhkkond oli hästi tore – aitäh kõigile osalejatele!
  See on tõepoolest üks konstruktivistlik kursus 🙂 nii otseses kui ka kaudses mõttes. Tuleb ikka vaeva näha, et see hajutatud keskkond kujuneks ja koos ka toimima hakkaks..ja ise koos õppijatega juurde õppida.

 2. kaipata Says:

  Täna Kairi ajaveebi lugedes tuli selline mõte, et oleks hea, kui oma tehnilistest probleemidest natuke lähemalt kirjutaksite oma ajaveebis.

  Küsimus, mis Kairi Splashcasti ja ajaveebi tehnilist kokkusobimatust lugedes tekkis oli järgmine:

  Kas see, et Splashcasti ei saa otse ajaveebi aknas näidata on lubavuse puudumine? Näiteks lubavus vaadata artifakti infovoogu puudub??

 3. Kairit Says:

  Oli jah vahva kursus. Mulle ka meeldis. Samas jäi mul üks teoreetiline osa natuke arusaamatuks. Nimelt see sama lubavuse asi. Ma ei saanud täpselt aru, mis see on. Samas saan aru, et see oleks vajalik teada. Kas on mingit lisa materjali selle kohta, mis selgitaks lihtsalt kontseptsiooni ära?

 4. kaipata Says:

  Lubavus selline tunnus, mis avaldub, kui keegi teeb mingit tegevust mingite töövahendite abil. Lubavus pole otseselt keskkonna ega tegevuse “oma”. Iga inimene tajub ja rakendab tegevuse käigus mingi töövahendiga erinevaid lubavusi. Lubavus saab kirjeldada, kasutades omadussõnu, mis iseloomustavad tegusid (näit. vaatlemine, jagamine, jälgimine, saatmine jne.) ja isikuid iseloomustavaid sõnu (nt. igaüks, kõik, tuutor, õppija, liider) ja õpiobjekte iseloomustavaid sõnu (nt. interaktiivne, jagatud, ühine). Kui lood tegevusmustri, siis see koosneb teatud tegevuste plokkidest, iga tegevuse sees teeved inimesed teatud tegusid ja nende tegemise ajal kujunevad ja avalduvad lubavused.

 5. Kairit Says:

  Selge. Tänan. Sellest oli abi. 🙂

 6. ukupraks Says:

  Tänan siinkohal Kaid ja Terjet. Kursus oli tõepoolest hea. Eriti suurt kasu sain sellest, et teadvustus rida võimalusi internetis, mida saab vägagi tulemuslikult rakendada edaspidi. Eriti, mis puudutab just seda kaugelt koolitamist või ühiselt töödega tegelemist. Looda, et ka minul kujunesid teatud lubavused ja seetõttu on edasine tegevus tulemuslikum.

  Aitäh !

 7. kaipata Says:

  Aitäh osalejatele ka, sest minu arvates oli seda kursust väga põnev teha ja õppijate tegevus pakkus palju üllatusi. Oli ju asi meie enda jaoks ka kaunikesti uudne.
  Mis puutub Uku kommentaari, siis lubavustega on selline lugu et nad on nagu “vaheolendid” – ei kuulu nad ei isiku ega tema tegevuste külge otseselt (seega ei saa öelda, et uku lubavused suurenesid), ega ka keskkonna juurde. Kuid minu arvates..kui me mõtleme, et sotsiaalne tarkvara on selline, mis muutub kasutamisel paremaks (sest inimesed lisavad uusi märksõnu ja avavad uusi juurdepääsuteid), siis see lubavuse definitsioon muutub pisut hägusemaks. Näiteks, võiks ju mõelda, et web 2.0 vahendiga tegevus annabki aja jooksul paljude kasutajate tunnetatud lubavused kuidagi vahendile üle nt. need uued kasutuskogemused muutuvad aja jooksul web 2.o vahendi osaks. Teiseks, on ka väidetud, et lubavused ei teki mitte üksnes isiku tegevusel tema vahenditega, vaid ka kahe isiku vahelisel tegevusel tajutakse justkui üksteise lubavusi (nt. mis Ukule võiks paremini sobida kui me suhtleme sotsiaalse tarkvara abil – on minu poolt tajutud Uku lubavused seoses tema kasutajaharjumustega).

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s


%d bloggers like this: