Ainesisu

1. kontaktpäeva orienteeruv kava

10.00-10.45 (Kai & Terje)
Sissejuhatus kursusesse ja nõuete selgitamine, kursusel kasutatavate monitooringu ja suhtlusmeediumite tutvustamine

11.00-11.45 Enesejuhitud õppimine. Õpileping. (Kai). Suletud ja avatud hajutatud e-õppe maastikud, web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara, eõppe 1.0 ja 2.0 võrdlus. (Terje)

12.00-12.45 Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: ajaveebid (nt. WordPress), filtreerimissüsteemid (Technorati, WordPress), sotsiaalsed viitesüsteemid (nt. del.icio.us). (Terje)

13.00-13.45 Lõuna

14.00-14.45 veebipõhine screencast-o-matic.com, Gliffy (Terje)).

15.00-15.45
Suhtlustarkvara (Skype, Meebo). Videokonverents Skype’i kaudu. Debatt suletud õpihaldussüsteemi või avatud hajutatud eõppe keskkonna poolt ja vastu. (Kai & Terje)

16.00-16.45 Teadmuse liigid e-õppes: individuaalne ja jagatud teadmus, intersubjektiivne teadmus, kogukonnapraktikad, sotsiaalne kapital ja nende kujundamise võimalused läbi e-õppe metoodikate rakendamise. (Kai)

17.00-17.45 Pedagoogilised tegevusmustrid ja lubavustepõhine õpidisain. Individuaalse kodutöö tutvustus.(Kai)

2. kontaktpäeva orienteeruv kava

10.00-11.45 Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine (Kai & Terje). Enesejuhtiva tegevuse õpilepingute monitooring. (Terje)

12.00-12.45 Ühistegevus Vyews. (Kai & Terje)

13.00-13.45 Lõuna

14.00-14.45 Ühesõpe. Suhtlemine ühesõppekeskkonnas. Toetusmudelid. Rollimängud ühesõppekeskkonnas. Sotsiaalsed võrgustikud. Toetusmustrid: 6-mütsi, Johari aken, ajurünnak, debatt jt. Regulatsioon ja ühesloome hajutatud õpisüsteemis. Ühesõppe võimalused: projekt, uurimus, modelleerimine, simuleerimine, otsuste tegemine. (Kai)

15.00-15.45 Ühisõppekeskkonnad, mis võimaldavad ühist loometegevust (google.docs või zohosheet koos Gabbly chatiga (Terje)

16.00-16.45 Wikid. Vookogud (Pageflakes, Netvibes) (Kai)

17.00-17.45 Rühmade moodustamine ja rühma kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda loovaks ühesõppeks? Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit loovaks ühesõppeks?

3. kontaktpäeva orienteeruv kava

10.00-11.45 Rühma kodutööde esitlus ja hindamine (Kai & Terje).
Enesejuhtiva tegevuse õpilepingute monitooring. (Terje)
Folio evalveerimine (Terje)

12.00-12.45 Õpiobjektide vookogud ja nende repositooriumid (nt. SplashCast, Flickr, Slideshare).(Kai)

13.00-13.45 Lõuna

14.00-15.45 Uusmeedia õpiobjekti loomine – podcast, slidecast, videocast. Audacity programmi kasutamine, slideshare. (Terje)

16.00-16.45 Hindamise tegevusmustrid. Rühma hindamine, kaaslase hindamine, õpiobjektipõhine hindamine. Tegevusmustri realiseerimise hindamine. (Kai)

17.00-17.45 Kodutöö tutvustus: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises essees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhtiva ja ühesõppe tegevusmustri rakendumist. (Kai)
Küsimustiku läbiviimine. (Kairi)

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s


%d bloggers like this: