Tegevuste näited

1. Õpikeskkonna või õpimaastiku ülesehitamine
Tegevus on oluline eelkõige enesejuhtiva õppimise paradigma rakendamisel, mil õppijad saavad lisaks monoliitsetele õpihaldussüsteemidele rakendada ka sobivaid sotsiaalseid tarkvarasid. Mõningaid tegevuse näiteid:

• Ühise suletud õpikeskkonna loomine (eelkõige instruktori tegevusena)

Nt. Web-CT keskkonnas
• Individuaalse suletud õpikeskkonna loomine desktopi-põhiselt

Nt. Kasutades erinevaid desktopipõhiseid tarkvarasid (Flock brauser jt.)
• Individuaalse avatud õpikeskkonna loomine sotsiaalsest tarkvarast

Nt. Kasutades ajaveebi, vookogu, järjehoidjaid jt. Sotsiaalseid repositooriume, vt. Näiteks Elgg.net 

• Ühise osaliselt avatud õpikeskkonna loomine monoliitsest õpihaldussüsteemist ja hajutatud sotsiaalsest tarkvarast
Nt. Web-CT ja wiki ja blogi või muu tarkvara integreerimine õpikeskkonnas
• Ühise avatud õpikeskkonna loomine sotsiaalsest tarkvarast
Nt. Kasutades ajaveebi, vookogu, järjehoidjaid jt. Sotsiaalseid repositooriume, vt. Näiteks Elgg.net 


2. Õpikogukonna ja rühmade moodustamine
Tegevus on oluline sotsiaal-konstruktivistliku õpiparadigma rakendamisel nii monoliitsetes kui ka hajutaud süsteemides.
Mõningaid tegevuse näiteid:

• Õppijate ja tuutorite vaheliste seoste loomine

• Õpikogukonna liikmeks saamine

• Õpipartneri leidmine

• Rühmade moodustamine
Õpikogukonna loomisel on abiks sotsiaalsed järjehoidjad, võrgustiku toetusega sotsiaalsed repositooriumid.

3. Loengute ja esitluste edastamine
Tegevus on oluline uue teadmuse edastamisel kõikide õppimisparadigmade rakendamisel nii monoliitsetes kui ka hajutatud süsteemides. Kognitiivse õppimise ning sotsiaal-konstruktivistliku paradigma järgimine viib rõhuasetuse passiivselt interaktiivsele esitlusele. Tegevus hõlmab nii passiivset esitluse ülekannet (nt. slaidiprogramm, automaatne slaidiprogramm, slaidiprogramm sünkroonse heliga, slaidiprogramm sünkroonse videoga, sotsiaalsete viidete esitluse ülekanne, esitlus wikis, veebilehel jne.) kui ka interaktiivset esitlust (nt. suunav esitlus, tükeldatud esitlus koos tagasisidemega, demonstratsioonesitlus,
probleemilahendamise esitlus, harjutuse sooritamise esitlus, interaktiivne veebilehekülg jne.)
Soovitav on kasutada sotsiaalsete repositooriumite nt. Slideshare, Youtube, Splashcast, Flickr võimalusi. Loengumaterjalid võib esitada ka wiki või blogi lehekülgedel. Interaktiivsemaks aitavad esitlusi muuta ühesõppetarkvara nt. Gliffy, Vyew, Skype, Gabbly kasutamine

4. Infootsingud, info filtreerimine ja ladustamine
Tegevus on oluline konstruktivistliku õppimisparadigma seisukohti järgides ning eeldab monoliitsete süsteemidega kooskõlas ka erinevate hajutatud süsteemide kooskasutamist.

Mõningad näited:

• info otsimine märksõnadega (keyword, tag)

• info süstematiseerimine taksonoomiliselt või folksonoomiliselt

• taksonoomiate või sotsiaalsete järjehoidjate lehitsemine

• info salvestamine

• info varustamine metaandmetega

• infovoogude koondamine

• info jagamine kaaslastega
Sobilikud programmid on nt. Sotsiaalsed järjehoidjad delicious, citeulike, sotsiaalsed repositooriumid Youtube, Flickr, vookogud Netvibes, Pageflakes, Protopage, Pipes

5. Teadmiste ja oskuste treenimine
Tegevus on eelkõige omane biheivioristliku õpiparadigma kohaselt ning leiab enim rakendust monoliitsetes süsteemides.
Mõningad näited:

• iseseisev õppimine

• harjutus

• tutoorial

• drillprogramm
Sotsiaalse tarkvara abil saab ette valmistada ülesandeid nt. Wikis, erinevaid drillprogramme saab luua Splashcast, powerpoint vahendusel ja üles laadida Youtube või Slideshare keskkonda.

6. Individuaalsed loovülesanded
Tegevus on oluline konstruktivistliku ning enesejuhtiva õppimise paradigma järgimisel. Siia kuuluvad tegevused, mida sooritatakse individuaalselt kas suletud monoliitses keskkonnas või on tegevuse tulem avalik ka teistele õppijatele avatud sotsiaalse tarkvara vahendusel.
Mõningaid näiteid:

• probleemi lahendamine

• otsuse tegemine

• projekt

• uurimus

• essee

• mõiste-, järeldus- või järgnevuskaardi koostamine

• heuristiku koostamine

• mudeli koostamine

• mudeliga uurimine
Individuaalsete loovülesannete sooritamiseks võiks kasutada programme, mis võimaldavad loomingut ka avalikkusele presenteerida. Nt. Tööde visualiseerimiseks Gliffy, Bubbles, kirjutamiseks google.docs, wiki, blogi

7. Ühised loovülesanded
Tegevus on oluline sotsiaal-konstruktivistliku õpiparadigma järgimisel ning nii monoliitse süsteemi ühestegevuse vahendid kui ka hajutatud süsteemid võimaldavad tegevust sooritada.
Mõningaid näiteid:

• seminar

• õpipaja (workshop)

• kuus mütsi

• siksak-meetod

• ajurünnak

• debatt

• ühine disainiülesanne

• ühine simulatsioon

• ühine probleemilahendamine

• ühine otsuste tegemine

• ühine uurimuslik tegevus

• ühisprojekt

• rollimäng

• ühine heuristiku koostamine

• ühise mõistekaardi koostamine

• ühine modelleerimine
Lisaks individuaalsete loovülesannete loetelus toodud vahendeid tuleks kasutada suhtlust ja ühisloomet võimaldavaid keskkondi nt. Vyew, Gabbly, Skype jt.

8. Hindamine ja evalveerimine
Tegevus on oluline kõikide õppimisparadigmade korral, kuid vastavalt paradigmale on hindamismeetodi valik ja rakendamine erinev – sotsiaalse konstruktivismi korral suureneb õppijate kaasamine hindamisparameetrite määramisse ja hindamisse.

• test

• enesehindamine

• kaaslaste hindamine

• õpimapi hindamine

• individuaalne hindamine

• rühma hindamine
Hindamiseks oleks soovitav artifaktid laadida sotsiaalsetesse repositooriumitesse või publitseerida kas wiki, google.docs või blogi abil. Elgg.net võimaldab luua ka oma portfooliot. Ühestegevuste korral tuleks kindlasti mõelda ka salvestiste tegemisele tegevuse käigus, mida võimaldavad Skype, Vyew jt. arutelukeskkonnad. Enesehindamise ja kaaslaste hindamise jaoks võiks pidada oma ajaveebi, mille sissekanded võimaldavad jälgida teie arengut.

9. Jälgimine, regulatsioon ja toetus
Tegevus on omane eelkõige sotsiaal-konstruktivistliku õpiparadigma järgi õppides ning nii monoliitsed kui ka hajutatud süsteemid pakuvad siin mitmeid võimalusi.

• kogukonna moodustumise jälgimine ja suunamine

• õpitegevuste planeerimine ja juhtimine

• teadmiste loomise jälgimine ja suunamine

• pädevuste kujunemise jälgimine ja suunamine

• kaaslaste suunamine

• vastastikune õpetamine

• kognitiivne õpipoiss

• modelleerimine

• toestav õpetamine (scaffolding)

• treenimine

• juhendamine

Sobilikud keskkonnad kogukonna loomise algfaasis on Ning, del.icio.us, Flickr jt. repositooriumid millel on võrgustiku funktsioonid. Jälgimiseks sobivad ajaveebid ja vookogud. Toetust ja suunamist on hea teha blogi või wiki vahendusel, kuid ära ei tasuks unustada ka vahetu suhtlemise kanaleid nt. Skype.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: