Sotsiaalsed repositooriumid

Uus web 2.0 ajajärk on sünnitanud erinevate sotsiaalsete repositooriumite (nt. Flickr, Slideshare, Youtube) buumi. Sotsiaalsed repositooriumid võimaldavad kasutajatel oma meediaobjekte jagada ning kujundada kogukondlikku tegevust nende ümber. Samuti saab sotsiaalsete repositooriumite objekte erinevate mashup-tehnoloogiate (nt. SplashCast) abil integreerida uuteks erinevateks objektikogumikeks. Sellisel juhul paiknevad objektid küll sotsiaalses repositooriumis, kuid nende infovood tõmmatakse kokku uueks meediaesitluseks, mida kasutaja saab omakorda ladustada vastavates repositooriumites ja teistele vaatajatele avalikult esitada. Niisugused infovoogude kombineeritud esitlused on samuti integreeritavad blogide ja vookogudega.

Selline kasutajate poolt toodetud meedia on muutnud kardinaalselt nii meediamaailma kui ka on asunud muutma õpiprotsessi. Juba pakuvad suuremad meediaväljaanded ja teleprogrammid ajakajalisi reportaaze, mis koosnevad reaalselt selles paigas sündmust pealt näinud inimeste mobiilsete vahenditega tehtud meediaobjektidest. Võib prognoosida, et kasutajate poolt loodud või koondatud infovoogudest moodustatud õpiobjektid loovad uue elu ka õpiobjektide pisut kiratsema löönud ideoloogiale. Näiteks tegelevad juba praegu suuremad õpiobjektide hariduslikud aidad ja uurimisasutused nn. õpiobjektide sotsiaalse tõmbamise pedagoogiliste võimaluste uurimisega.

Suuremad repositooriumitarkvarad võimaldavad üldjuhul järgmisi tegevusi:
• Objektide (nt. erinev meedia) üleslaadimine repositooriumisse
• Objektide privaatne ja avalik ladustamine
• Objektidele nn. sotsiaalsete metaandmete lisamine märksõnade (tag) näol
• Märksõnapilved erinevate kasutajate objektide leidmise otseteedena
• Objektide geograafiline märgendamine (objektide loomise koordinaatide lisamine) kaartidel
• Objektide organiseerimine kogumikesse
• Objektidest infovoogude moodustamine
• Ühilduvus infovoogude tasandil teiste suuremate sotsiaalsete tarkvaradega (nt. vookogud, blogid)
• Objektidele erinevate kasutajalitsentside (nt. Creative Commons) lisamine
• Registreerimata liikmed saavad avalikke objekte vaadata
• Registreerimata liikmed saavad objekti või objektide infovooge tõmmata ja integreerida neid oma sotsiaalse tarkvara postitustesse (blogi) või oma vookogudesse
• Registreeritud liikmed saavad moodustada kogukondi, lisades sinna teisi liikmeid
• Kogukonna piires objektidele juurdepääsu andmine
• Interoperaablus mobiilsete seadmete sisendite ja väljunditega
• Objektide avalik allalaadimine
• Objektide hindamine (reitimine) ja seeläbi nende headuse selekteerimine kasutajaskonnale
• Foorumid ja blogid objektikogukonna vaheliseks suhtluseks

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s


%d bloggers like this: