Archive for 31. märts 2009

Ilmus haridustehnoloogia käsiraamat

märts 31, 2009

Mida teha, kui sul on kriidiallergia?

Ilmus raamat Tiigriõpe – Haridustehnoloogia käsiraamat koolidele.

Viimasel ajal on ajakirjanduses ilmunud märkusi, nagu oleks Eesti haridustehnoloogilise innovatsiooni lipulaev Tiigrihüppe Sihtasutus ennast lepavõssa mugavasti kerra tõmmanud ja tukkuma jäänud. Mis siis haridustehnoloogias sündimas on, mida uut koolidele õpitehnoloogiate vallas pakutakse?

Hea uudis on see, et Eesti haridustehnoloogia uurijad, arendajad ja aktiivsed arvuteid kasutavad õpetajad on Tiigrihüppe toetusel kokku pannud raamatu “Tiigriõpe – haridustehnoloogia käsiraamat koolidele” (Ilo Print, 2009).

Raamat on üles ehitatud mitte aine-, vaid tegevusekeskselt, sest enamik soovitatud metoodikaid on kasutatavad läbiva IKT teema tegevuste sooritamiseks mitmetes ainetes. Raamat annab lühiülevaate, miks neid meetodeid võiks koolis kasutada ja pakub praktilisi näpunäiteid, kuidas seda teha.

Rida raamatu peatükke on tulevikutehnoloogiate rakendamisest – õpetatakse kasutama personaalseid keskkondi, pakutakse sotsiaalse tarkvara kasutusvõimalusi, antakse ideid õpilaste probleemilahendamise oskuste ja loomingulisuse virgutamiseks jpm. Raamatust saavad innustust nii õpetajaks õppivad noored, kui ka praktiseerivad õpetajad.

Raamat jõuab peatselt Tiigrihüppe SA poolt tasuta igasse kooli.
Teistel huvilistel on võimalik raamatu veebiversiooniga tutvuda:

View this document on Scribd

Raamatus rohkelt ka Web 2.0 näiteid.